Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE

„Nyerj egy kávéfőzőt a karácsonyfa alá” nyereményjáték, a továbbiakban: játék.

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

2.1. A játék szervezője az X-Presso Coffee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: X-Presso Coffee Kft., székhelye: 2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 26., cégjegyzékszáma: 13-09-140177, adószáma: 22927848-2-13), a továbbiakban: Szervező.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

3.1. A játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – azon természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt az www.x-presso.hu webshopban legalább bruttó 1000 Ft értékben vásárolnak és a rendelési folyamat végén a MEGOSZTÁS gomb használatával a vásárlásukat a "#www.x-presso.hu" kommentet tartalmazó megosztást eszközölnek a www.facebook.com oldalon saját profiljukkal.

3.2. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

3.3. A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, PÁLYÁZAT

4.1. A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt az www.x-presso.hu webshopban legalább bruttó 1000 Ft értékben vásárolnak és a rendelési folyamat végén a MEGOSZTÁS gomb használatával a vásárlásukat a "#www.x-presso.hu" kommentet tartalmazó megosztást eszközölnek a facebook.com oldalon saját profiljukkal.

4.2. Pályázó bármely, a www.x-presso.hu weboldalon megvásárolható termék megvásárlásával részt vehet a játékban.

4.3. A Pályázat a rendelés lezárásával lesz érvényes, tehát amikor a Pályázó a megrendelt termék vételárát kifizeti.

4.3.1. Vásárlás. 

4.3.2. Regisztrációnak minősül, ha a vásárlás végén a vásárló a nyereményjáték időtartama alatt az www.x-presso.hu webshopban legalább bruttó 1000 Ft értékben vásárol és a rendelési folyamat végén a MEGOSZTÁS gomb használatával a vásárlását a "#www.x-presso.hu" kommentet tartalmazó megosztást eszközöl a facebook.com oldalon saját profiljával.

4.3.3. Pályázó jogosult több alkalommal részt venni a játékban, nyerési esélyeit a több, de egymástól különböző vásárlás arányosan növeli.


5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A játék 2018. szeptember 01. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2018. november 30. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

5.2. A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2018. november 30. napján 23 óra 59 perc 59 másodperc.

5.3. A játék időtartama, és végső határideje a pályázatok beérkezésére nyitva álló időtartamot jelöli. Egy pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a játék időtartama alatt a Szervező informatikai rendszerének adatbázisában rögzítésre került.

5.4. A pályázat beérkezési időpontja a webshopon történt rendelés elküldésének adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. Az szerver belső órája a játék időtartamára is érvényes, mindenkori magyarországi időzónát követi. A nyári időszámításról téli időszámításra átálláskor az óraátállítás általános szabályait követi a szerver belső órája, így ennek következményei érvényesek a beérkezési időpontokra. A játékban kizárólag a honlapon keresztül beküldött pályázatokkal vehetnek részt a Pályázók.

6. A NYERTES PÁLYÁZATOK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNYEK ÉS AZOK ÁTVÉTELE

6.1. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat lehet nyertes.

6.2. Főnyeremény. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat részt vesz a főnyeremény sorsoláson.

6.3. A főnyeremény sorsolására 2018. december 03-án hétfőn, délelőtt 10.00 órakor kerül sor az X-Presso Coffee Kft. 2011 Budakalász, József Attila u. 75. szám alatti irodájában. A sorsoláson a főnyereményhez rendelt lehetséges nyerteseket tartalmazó adatbázisból kerül kisorsolásra a főnyeremény egy randomizáló szoftverrel. 

6.4. A Szervező a főnyeremény és különdíj sorsoláson a főnyereményre vonatkozóan további 5 darab tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Pályázók a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes pályázat érvénytelennek minősül, vagy a nyertes Pályázó a nyeremény átvételére egyeztetett időpontban és helyszínen nem jelenik meg (nyertes alatt értve a tartalék nyertes előtti, soron következő tartalék pályázatot is).

6.5. A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.

6.6. A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát a nyeremények átadását követő 3 munkanapon belül a www.x-presso.hu valamint a www.facebook.com/cxpresso weboldalon hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázók neve és lakhelye (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A közzétételhez a regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A főnyeremény nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzétehet Szervező a fenti honlapokon, az érintett nyertesek külön hozzájárulása alapján.

6.7. Nyeremények

Főnyeremény:
1x 1 db Saeco Intelia EVO kávéfőző gép.

A nyereménysorsolás feltétele, hogy legalább 1000 darab érvényes pályázat érkezzen be.
Ha a játék meghirdetett időtartama alatt nem érkezik be legalább 1000 darab érvényes pályázat, a játék időtartama mindaddig automatikusan meghosszabbodik egy naptári hónappal ameddig legalább 1000 érvényes pályázat be nem érkezik.
Amennyiben a játék időtartama alatt 1000-nél több érvényes pályázat érkezik, Szervező minden 1000 darab érvényes pályázat beérkezése után egy újabb (Szervező által tetszőlegesen kiválasztott) Új Saeco kávéfőző gépet biztosít nyereményként.

Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.

6.8. A nyeremények kézbesítése, átvétele. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően személyes átadással kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, előre egyeztetett időpontban (2018. december 6.). A Pályázók vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása a nyertes beazonosítását követő 30 napon belül megtörténjen. A 30 napos határidőt a nyerés napját követő naptól kell számítani. Amennyiben a határidőn belül – a Szervezőnek fel nem róható okból – nem sikerül a nyeremény átadása/kézbesítése, arra az adott nyertes Pályázó a továbbiakban nem jogosult (jogvesztő határidő).

6.9. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó a nyereményét az erre megadott határidőn belül nem venné át, vagy a nyeremény átadása a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul (hibás, valótlan, fals személyi vagy lakcímadatok, többszöri sikertelen kézbesítés, személyes átvételnél a megegyezett időben és helyen nem jelenik meg a nyertes, stb.), úgy a nyeremény a tartalék nyertes pályázót illeti meg.

6.10. A Pályázó téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes Pályázó által a fentiek szerint át nem vett nyereményeket az érintett Pályázó az átvétel elmulasztását követően nem követelheti Szervezőtől.

7. ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁS JOGÁNAK KIKÖTÉSE

7.1. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek, azaz:

a játékban a 8. pontban meghatározott kizárt Pályázó vesz részt,
a Pályázó pályázata nem tartalmazza a 4. pontban írtaknak megfelelően az ott meghatározott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, "#www.x-presso.hu"-t tartalmazó facebook.com-on történő megosztás), kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Pályázó manipulált, meghamisított adatokkal nyújt be pályázatot.
7.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal a játék során, úgy a játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Pályázót kizárhatja a játékból.

8. A JÁTÉKBÓL KIZÁRTAK KÖRE

8.1. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)  1. pont szerinti, közeli hozzátartozó fogalma alá eső személyek).

8.2. Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

9.2. Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

9.3. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét az egyes nyertes Pályázók hozzájárulásán alapuló, nevük, lakhelyük (település), elnyert nyereményük és az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.

10. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS

10.1. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).

10.2. Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban.

10.3. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Felhasználó kizárást vonhatja maga után.

11. EGYÉB FELTÉTELEK

11.1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Pályázót a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.

11.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége). 

11.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

11.4. Szervező a nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni. Ilyen kérdésekben az adott elnyert termék gyártója, magyarországi forgalmazója keresendő.

11.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

11.6. Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

11.7. A játék a www.x-presso.hu és a www.facebook.com/cxpresso weboldalon kerül népszerűsítésre. További információk a info@x-presso.hu e-mail címen, vagy a honlapon kialakított üzenetküldő felületen keresztül kérhetők.

12. ADATVÉDELEM
Lásd az adatkezelési tájékoztatót.

blog comments powered by Disqus

Keresés