Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Club belépési nyilatkozat

szervezet neve , címe: X-Presso Coffee Kft., 2011 Budakalász, József Attila u. 75.

 

CLUBkártya Kedvezmény Program

BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az adatkezelő neve, címe: X-Presso Coffee Kft.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Szabó László ügyvezető

Az adatkezelő honlapja: www.x-presso.hu

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja:  Név: kártyatulajdonos azonosítása személyre szabott ajánlatok biztosítása és névnapi köszöntő, e-mail cím: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, telefonszám: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, lakcím: kártyatulajdonos azonosítása, csomagok postázása születési idő: személyre szabott ajánlatok biztosítása és születésnapi köszöntő, telefonszám: kapcsolattartás)

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3., Könyvelés: Anna Di Rivombrosa Kft.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 2 év után a kártya inaktívvá válik, ettől kezdve kizárólag tárolás történik, majd a következő 5 év elteltével, ha a kártyatulajdonos nem kéri a kártya újra aktiválást, megtörténik az adatok törlése.

 

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

a)         kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b)         az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,

c)         jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá

d)         tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve

e)         Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a club@x-presso.hu e-mail címen.

f)         Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

g)         Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján www.x-presso.hu) a fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://x-presso.hu/adatkezelesi-tajekoztato-34

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A Clubkártya megvásárlásával és/vagy regisztrálásával igazolom, hogy a tájékoztatást az érintett jogaimról elolvastam.

 

X-PRESSO CLUBCARD Kedvezmény Program

 

A résztvevő tárolt adatai:

Név:

 

 

e-mail cím:

 

 

Lakcím:

 

 

Születési idő:

 

 

Telefonszám:

 

 

 

Alulírott jelen belépési nyilatkozat elfogadásával (a Clubkártya megvásárlásával és/vagy regisztrálásával) kijelentem, hogy az       X-Presso Clubcard Kedvezmény Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszem, hogy jelen szándéknyilatkozat önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és aláírásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Clubkártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentem, hogy az X-Presso Clucard Kedvezmény Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Ügyfélkártya Kedvezmény Program ismertető).

Elfogadom, hogy az X-Presso Clucard Kedvezmény Programban kizárólag az Ügyfélkártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Elfogadom és tudomásul veszem, hogy az X-Presso Coffee Kft. a megadott adatokat az Ügyfélkártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a X-Presso Coffee Kft harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A X-Presso Coffee Kft ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a X-Presso Coffee Kft jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Elfogadom, hogy a X-Presso Coffee Kft nem vállal felelősséget az Clubkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Clubkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a X-Presso Coffee Kft-nak haladéktalanul jelezni.

 

Alulírott jelen okirat elfogadásával (a Clubkártya megvásárlásával) kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozatot áttanulmányoztam, az abban foglaltakat megértettem, és feltételeit magamra vonatkozónak elfogadom. Kijelentem, hogy az Adatkezelési szabályzatot megismertem és elfogadom.

 

 

 

Hozzájárulok, hogy a részemre regisztrált Clubkártya használatával kapcsolatos információkról (pl. egyenlegközlés, kártyaműveletek, ajándék pontok …stb) az X-Presso Coffee Kft. a regisztrációkor megadott elérhetőségeimre küldött üzenet formájában tájékoztatást nyújtson.

Hozzájárulok, hogy a X-Presso Coffee Kft. az általa szervezett akcióikról, eseményekről, a forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról e-mail hírlevél formájában rendszeresen tájékoztasson. Tudomásom van róla, hogy jelen felhatalmazásom az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint bármikor visszavonható.

 

Kelt: a Clubkártya megvásárlásának és/vagy regisztrálásának helyén és idejében

Letöltés pdf formátumban

blog comments powered by Disqus

Keresés